Modlitba psa

Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane.
                     Žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost
                     než moje milující srdce.
                     Nesnaž se zlomit mou duši násilím,
                     já bych mezi ranami lízal tvé ruce.
                     Tvá trpělivost a porozumění mne
                     rychleji naučí dělat věci, které si přeješ.
                     Mluv se mnou často.
                     Tvůj hlas je pro mne nejsladčí hudba na světě,
                     jak musíš vědět z divokého mávání mého ocasu
                     když zaslechnu tvoje kroky.
                     Když je chladno a mokro,
                     prosím nech mne uvnitř,
                     protože já jsem zdomácnělé zvíře,
                     které už není zvyklé na drsné podmínky.
                    A já nežádám větší výsadu
                    než čest sedět u Tvých nohou u rodinného krbu.
                    I kdybys neměl žádný domov,
                    raději bych Tě následoval přes led a sníh,
                    než odpočívat na nejměkčím polštáři
                    v nejteplejším domově na světě,
                    protože jsi můj Bůh a já Tě oddaně miluji.
                    Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody,
                    protože já Ti nemohu říct, že trpím žízní.
                    Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdraví,
                    abych mohl dovádět, hrát si a plnit Tvé příkazy,
                    chodit vedle Tebe a být připravený a schopný
                    chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení.
                    A milovaný pane, až příde čas, kdy už nebudu zdraví
                    a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč.
                    Raději mne drž jemně ve svých rukou
                    a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek
                    a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl
                    nejbezpečnější ve Tvých rukou.